Hoe te doneren

U kunt een gewone of periodieke gift doen aan onze instelling.

Velen gingen u voor in één van de volgende vormen:

  • een eenmalige gift
  • een periodieke gift
  • het nalaten via een testament
  • het sponsoren van een glas-in-lood raam (voor uitleg klik hier)

Schenken en de Belastingdienst

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met onze instelling. U vindt hier het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst.

In het geval van een nalatenschap aan de stichting zal hierover geen erfbelasting verschuldigd zijn, omdat wij door de Belastingdienst zijn aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Bankgegevens

ING banknummer      NL40 INGB  0000 7774 34  

Rabo banknummer    NL40 RABO 0111 8414 02

Beiden ten name van Stichting Vrienden van de Lourdeskerk te Bergen op Zoom