Restauratie verloop

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot de restauratie (2010-2011) van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk:

Mei 2003:

Architect J. Weyts maakt in opdracht van het toenmalige kerkbestuur een bestek voor de restauratie.

December 2008

Alsof het een Sinterklaascadeau is, verleent op 5 december de Provincie Noord Brabant € 1.100.308 subsidie voor de restauratie. Dit is tevens de start van een ‘race tegen de klok’ om het resterende bedrag van € 700.000 tijdig bij elkaar te krijgen.

Juli 2010

Het Bisdom Breda geeft officieel toestemming tot opdrachtverstrekking van de restauratie.
Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V. krijgt op 14 juli van de Lievevrouweparochie tijdens een feestelijke bijeenkomst de opdracht voor het restaureren van de Lourdeskerk.

Augustus 2010

Op maandag 23 augustus wordt officieel begonnen met het werk, de kerk wordt in de steigers gezet.

Oktober 2010

Tegenvaller aan het dak van de koepel: alle pannen moeten worden vervangen.
Tegenvaller in de koepel: op 24 plaatsen beschadigd metselwerk als gevolg van corrosie van het ringanker.

December 2010

Tijdens een open dag is het mogelijk om vanaf de steiger het restauratiewerk van dichtbij te bekijken.
Vanwege het groot aantal bezoekers sloten de deuren veel later dan gepland.

Maart 2011

Tegenvaller aan de toren: door beschadigd metselwerk mogen de kerkklokken voorlopig niet meer worden geluid. De wijzerplaat en de wijzers van de kerkklok worden verwijderd om de verlichting te vernieuwen en om beschadiging te voorkomen.

April 2011

De binnen- steiger wordt verwijderd, alle banken kunnen weer worden gebruikt.

Juli 2011

Geplande voltooiing van de restauratie, helaas is door de tegenvallers het werk nog niet klaar.

September 2011

De kerkklokken mogen weer luiden!

De geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Lourdes viert op 25 september met een plechtige eucharistieviering dat de Lourdeskerk in volle luister is hersteld. Tijdens deze viering wordt de kerk opnieuw gezegend door pastoor Rud Smit.

Augustus 2011

De twee grote glas-in-lood ramen worden teruggeplaatst. Aan de zuidzijde het raam met tafereel ‘Onze  Lieve Vrouw van Lourdes’ en aan de noordzijde het raam met tafereel ‘Het leven van Maria’.

Er wordt ook begonnen met de bouw van een “pastorie” in de kerk.

Oktober 2011

Tijdens een feestelijke afsluiting op 26 oktober vindt de officiële oplevering van de werkzaamheden plaats.