Verwarmingsfonds

Helaas is de oude oliekachel van de Lourdeskerk niet meer bruikbaar en ook niet meer te repareren. Daarnaast is stoken met olie uit de tijd….
Dit betekent dat we ’s winters in de kou zullen zitten, totdat er voldoende geld is om een nieuwe kachel aan te schaffen.

De Stichting Vrienden van de Lourdeskerk en het bestuur van de Lievevrouweparochie trekken gezamenlijk op om te proberen dit op zo kort mogelijke termijn te realiseren. Dit doen we door samen gelijktijdig de volgende twee trajecten te starten.

  1. Een technisch traject om te komen tot de juiste keuze(s) qua warmtebron (gas, elektrisch, etc.), maar ook rekening houdend met de COVID-19 problematiek. Wat is er mogelijk om met moderne technieken de recirculerende lucht afdoende te zuiveren?
  2. Een financieel traject voor het werven van fondsen. In eerste instantie denken we aan een streefbedrag van € 150.000,- , maar dat kan meer worden na uitkomst van het technische traject. De Stichting Vrienden van de Lourdeskerk neemt het voortouw voor de wervingsacties.


Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we vanaf komende winter er weer warmpjes en veilig bij zitten! Dat is niet alleen van belang tijdens de vieringen, maar ook om het kerkgebouw in goede staat te houden.

Uw bijdrage is van harte welkom op een van de rekeningen van
Stichting Vrienden van de Lourdeskerk
ING Bank: NL 40 INGB 0000 7774 34
RaboBank: NL 40 RABO 0111 8414 02
onder vermelding van: Kachel